Utredning ska ge bättre villkor för hyresjustering i nyproduktion

Under förmiddagens bostadspolitiska presskonferens presenterade bostadsministern tillsammans med finansministern nya åtgärder för bostadsmarknaden. Av störst betydelse för studentbostadsbranschen är beslutet att tillsätta en utredning som ska åtgärda de uppkomna problemen med presumtionshyressystemet.

Det var under 2022 som två domar i Svea hovrätt slog fast att presumtionshyrorna endast får höjas hälften så mycket som den årliga procentuella höjningen av bruksvärderade hyror, en förutsättning som Studentbostadsföretagen med flera kritiserat.

– Domarna var ett hårt slag mot nyproduktionen av hyresrätter, där man de facto satte gränser för hyreshöjningarna vilket påverkar investeringskalkylerna. Därför är det glädjande att regeringen nu lyssnat på branschen och avser att åtgärda detta. Däremot befinner vi oss i tuffa tider, där förutsättningarna för nyproduktion är svåra och därför skulle reformerna behöva komma på plats snabbare än aviserat, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Regeringen tillsätter utredning

Fram till förra året har det varit möjligt att höja presumtionshyran utifrån den allmänna hyresutvecklingen i området. Detta ändrades 2022 då två domar i Svea hovrätt slog fast att presumtionshyrorna inte fick höjas lika mycket som andra hyresbostäder på orten. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska föreslå åtgärder så att förutsättningarna motsvarar tiden före domarna. Uppdraget presenteras senast 2 september 2024.

Läs mer om utredningen på regeringens hemsida