Ny beräkning: 90 000 studentbostäder i Sverige

I samarbete med Evidens och Handels Consulting har Studentbostadsföretagen beräknat antalet studentbostäder i Sverige. Beräkningen har gjorts utifrån Lantmäteriets Fastighetsregister som visar att det finns runt 90 000 studentbostäder i Sverige.

Både SCB och Boverket redovisar årligen siffror för antalet studentbostäder i Sverige. Antalet skiljer sig stort åt mellan de olika myndigheterna, något de själva tillskriver olika metoder och definitioner. Därför har Studentbostadsföretagen som branschorganisation gjort en egen översyn med utgångspunkt i branschens definition av en studentbostad – en tillfällig bostadslägenhet för person som bedriver aktiva studier vid eftergymnasial, CSN-berättigad utbildning.

Beräkningen bygger på Lantmäteriets Fastighetsregister från 2019, som i sin tur baseras på fastighetsägarnas egen registrering av sina fastigheter. Registreringen är inte helt överensstämmande med hur bostäderna hyrs ut eller marknadsförs. Därför har en vidare bearbetning gjorts utifrån bland annat Studentbostadsföretagens medlemsstatistik och lokala förfrågningar. Beräkningen omfattar studentbostäder på orter med eftergymnasial, CSN-berättigad utbildning.

Studentbostadsföretagen representerar som branschorganisation 78 500 studentbostäder runt om i landet.