Tre tips för gemensamma utrymmen

Studentbostadsbranschens ständiga fråga är hur man skapar ordning och reda i gemensamma utrymmen, både korridorskök och andra utrymmen. Vi har samlat tips från personer med stor erfarenhet av att jobba med gemensamma utrymmen. 

Rebecka Veljkovic, Rosa Vitrera och Christoffer Gherking

Rebecka Veljkovic. MKB Student
– Vi har en del gemensamma kök, men för oss handlar gemensamma utrymmen mest om vardagsrum, studierum, gym och andra typer av ytor som studenterna delar och använder. Oavsett typ så är de gemensamma utrymmena är en viktig del för trivseln hos våra studenter. Det gäller för oss att skapa en ansvarskänsla för sitt hus genom att involvera studenterna ibland annat genomförande och olika event.

Rosa Vitrera, Stockholms Studentbostäder
Närvaro. Ha en husvärd närvarande i fastigheten som ronderar flera gånger i veckan. På så sätt uppmärksammar hyresgästen att husvärden ser vad som händer och att den även knyter kontakt med hyresgästerna. Detta gäller alla allmänna utrymmen inklusive gemensamma kök.

Christoffer Gerking, Heimstaden (f.d. Studentbostäder i Linköping)
Under åren har vi testat en rad olika koncept för att få till de gemensamma utrymmena, allt för att skapa ett enkelt och smidigt boende för våra kunder. Efter att har vridit och vänt på bland annat frekvensen av städning, storleken på utbudet av köks- och städutrustning och omfattningen av hur pass närvarande vi är i de gemensamma utrymmena kan jag konstatera att om vi kan skapa stolthet för boendet, får vi nöjdare kunder och en smidigare förvaltning.