Nyheter

Nyheter

Förra veckan anordnade vi ett uppföljande möte med bland annat finländska, brittiska och isländska deltagare från NSBO-nätverket. Bland annat diskuterades den psykiska hälsan bland studenter under coronapandemin, med avstamp i en undersökning som har gjorts bland isländska studenter. Nedan kan du ta del av en sammanfattning av innehållet på mötet (på engelska).  Last week we hosted...

Studentbostadsföretagen har lämnat in ett svar på det förslag om modernare byggregler som lämnades in till regeringen i slutet av 2019. Vår huvudsakliga invändning rör slopandet av kategorin studentbostäder i byggregelverket.