Nyheter

Nyheter

Investeringsstödet får utökade medel och riktas in på byggandet av smålägenheter och bostäder för studenter, enligt regeringens förslag. Studentbostadsföretagen välkomnar ambitionen att bygga fler studentbostäder – men ifrågasätter i sitt remissvar prioriteringsordningen när stödet ska fördelas, och efterfrågar en större anpassning till studentbostadens specifika förutsättningar. Det nya förslaget för investeringsstödet fokuserar på att främja byggandet...

Carolina kommer att ansvara för Studentbostadsföretagens kommunikationsarbete under tiden Ida Tengroth är föräldraledig. Carolina är utbildad journalist och har mångårig erfarenhet från bostadbranschen.