Nyheter

Nyheter

Nästa vecka landar antagningsbeskedet till högskola och universitet hos tiotusentals sökande studenter. Inför läsårsstarten i höst är läget på studentbostadsmarknaden oroligt. Kortsiktigt väntas en lägre efterfrågan av framförallt internationella studenter, men de kommer tillbaka. I kombination med den ekonomiska lågkonjunkturen och utbyggnaden av högskolan ökar behovet av tillgängliga studentbostäder på sikt. Varje år kartlägger branschorganisationen...

Hur gör vi det lättare att flytta in i – och ut ur – studentbostäder? På Boinstitutets digitala almedalssatsning samlade vi politiker, experter och branschrepresentanter för att diskutera hur vi förbättrar rörligheten på studentbostadsmarknaden. – Att koppla samman utbildnings- och boendefrågorna är avgörande för Sveriges framgång som kunskapsnation, och för vår innovationskraft och välfärd. Det...