Nyheter

Nyheter

I takt med digitalisering och ökad rörlighet har gränsen mellan hemmet och arbetsplatsen suddats ut. Det här påverkar såklart även studenter, som i många fall kan betecknas som digitala nomader. Kontentan är att en god studiemijö i bostaden blir allt viktigare för såväl studieupplevelsen som för studentbostadsaktörernas boendeerbjudande.

Agnes Adersjö är inredningsarkitekt på Malmö universitet och har tidigare jobbat med att formge miljöer i studentbostäder på MKB Fastighets AB. Hon ser i dagsläget ett par olika trender som tillsammans eller var för sig bidrar till att skapa en bättre studiemiljö.