Nyheter

Nyheter

Hur utvecklar vi hållbara studentbostäder för framtiden? I ett digitalt seminarium med väl anpassat upplägg varvar vi korta och inspirerande presentationer med interaktiva moment och gruppdiskussioner. Du får ta del av olika inspel på det framtida, hållbara studentboendet som uppdaterar och inspirerar dig.

Idag presenteras budgetpropositionen för 2021 med flera förslag som berör studentbostadsbranschen, men det rör sig om allmän bostadspolitik. Regeringen verkar förlita sig starkt på investeringsstödet. Studentbostäder nämns inte någonstans i budgeten, mer än indirekt i beskrivningarna av ökat anslag till investeringsstödet. Här samlar och kommenterar vi förslagen.