6-7 FEB

Uthyrnings- och marknadsdagarna 2024

Stockholm

Uthyrning och marknadsfrågor för studentbostäder

Två intensiva och kunskapsfyllda halvdagar som utforskar det senaste inom uthyrning, kundrelationer och marknadsföring av studentbostäder.

Studentbostadsbranschen är i ständig rörelse. En dynamisk kundgrupp, nya marknadslägen och processer inom hyresjuridiken påverkar verksamheten i en allt snabbare takt. På Uthyrnings- och marknadsdagarna navigerar vi tillsammans genom nya förutsättningar och utmaningar som påverkar uthyrningen av studentbostäder.

På programmet

Nuläge och omvärld |Studentbostadsföretagen

Dagarna startar med en omvärldsspaning av oss på Studentbostadsföretagen, som tillsammans med deltagarna sammanfattar nuläget och utmaningar i förhållande till marknad och kundgrupp.

Kommunikation & Gen Z – en helt ny värld som påverkas oss alla|Poyan Karimi

Poyan Karimi är en av grundarna till employer branding-bolaget Oddwork, techföretaget Life Inside och en av de tidigaste investerarna i HR-framgångssagan Winningtemp. Hans resa började inom rekrytering mot yngre målgrupper och hans bolag arbetar idag med kommunikation mot yngre målgrupper för kunder som AstraZeneca, SAAB, LKAB, SEB, Electrolux, Husqvarna och många fler. Så – hur når man yngre generationer? Var hittar vi dem och vad värderar de högst? Välkomna till en energifylld föreläsning med Poyan på ämnet!

Studiebesök Hyresnämnden|Spårval 1A

Följ med bakom kulisserna på Hyresnämnden och få inblick i deras arbete och hur de hanterar olika ärenden. Du får möta ett hyresråd och får en unik möjlighet att ställa frågor om processerna och verksamheten.

Studiebesök: Stockholms studentbostäder och områdeskommunikation|Spårval 1B

Hur anpassar Stockholms studentbostäder sin kommunikation kring olika områden för att locka nya hyresgäster? På Birka, ett naturnära bostadsområde med lägenheter, berättar kommunikationschef Marlene Lundkvist om deras strategi för att nå olika målgrupper med olika bostadsområden.

Inresehinder för internationella studenter – nuläge och lösningar|Markus Filipsson, Migrationsverket - Spårval 2A

Nya villkor, långa handläggningstider och otillräckliga ansökningar är några av skälen till att internationella studenter inte dyker upp, med vakanser som följd. Markus Filipsson, processledare Migrationsverket, är med oss digitalt och berättar om nuläget och hur myndigheten arbetar för att minska problemen. Du får också utbyta erfarenheter och arbetssätt med branschkollegor, för att utveckla er hantering av dessa ärenden.

Hur fyller vi husen? |Anders Johansson, Hospitality Visions - Spårval 2B

Förändringar på marknaden ställer högre krav på åtgärder som förebygger vakanser. Tomma bostäder under allt större delar av året är idag en större utmaning än tidigare för flera studentbostadsaktörer. Hotellbranschen har länge har brottats med liknande problem och med hjälp av Anders Johansson, Hospitality Visions får vi inspiration av deras strategier och arbetssätt. Deltagarna får därefter möjlighet att dela erfarenheter och arbetssätt med varandra.

Droger och psykisk ohälsa |Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, KRIS och Studenthälsan

Psykisk ohälsa och droganvändning förekommer bland våra studenter och ofta hänger det ihop. Vad kan och bör man som hyresvärd göra för att förebygga och stötta, men också lindra problemen som upplevs av grannarna? Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, KRIS och Studenthälsan ger oss olika perspektiv på hur användare av droger ser på sin omgivning och vilka insatser från omgivningen som gör skillnad.

Studiebesök: Aurora|ByggVesta

I Ektorp i Nacka besöker vi ByggVestas område Aurora, där det finns en blandning av studentlägenheter och hyresrätter för ungdomar. Här finns gott om gemensamhetsutrymmen, bland annat en lounge som inbjuder till umgänge.

Partner|Hogia - DinHyresvärd

Under båda dagarna finns Hogia på plats för att visa sitt automatiserade och molnbaserade fastighetssystem DinHyresvärd. Digitaliseringen innebär stora möjligheter och Hogia är med och driver den förändringen med sitt innovativa fastighetssystem och sin långa erfarenhet från branschen. Passa på att prata med dem för att få inspiration till ert digitaliseringsarbete och få en inblick i en enkel och effektiv vardag med DinHyresvärd.