12 OKT

Utbildning: Interkulturell kommunikation

Digital utbildning

Digital utbildning

Som förvaltare av studentbostäder har man i större utsträckning än andra hyresgäster från olika kulturer. Synen på boendet under studietiden varierar stort och i mötet med svenska normer och hyresgäster från hela världen uppstår kulturkrockar. Denna halvdagsutbildning syftade till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att bemöta olika förväntningar och behov på rätt sätt.