27 APR

Well-being in Nordic student housing

NSBO Online event

Så skapar man välmående i nordiska studentbostäder

Ta del av nordiska exempel på hur man skapar välmående i studentbostäder. Dessutom tillfälle att diskutera med nordiska kollegor kring strategier, arbetssätt och tips. Eventet är på engelska.