25 MAJ

Om studenten själv får välja

Digitalt event

En digital konferens om studenternas syn på sitt boende

➜ Vill studenter dela badrum om det ger lägre hyra?
➜ Är det viktigt att det finns tvättmaskin i bostaden?
➜ Finns framtidens studieplatser i hemmet snarare än på campus?
➜ Skiljer sig nybörjarstudentens önskemål från den erfarna studenten?

En digital konferens som utgår från studentbostaden om studenten själv får välja. Programmet tog avstamp i en rapport om studenternas bostadspreferenser och följdes därefter av tre teman med avstamp i studenternas syn på sitt boende.