26 APR

NSBO Digital meeting: Building prices and subsidies

Digitalt

NSBO Digital meeting: Building prices and subsidies in the Nordic countries

På NSBO:s första digitala möte stod byggkostnader och subventioner/byggstöd i fokus. Hur har byggkostnaderna utvecklats de senaste åren i de nordiska länderna? Vad beror utvecklingen på? Vilka subventioner, stöd, lån etc finns för att stödja och främja byggandet. Representanter för samtliga Nordiska länder gav en kort presentation för läget i respektive land.