9-11 APR

NSBO Conference

Köpenhamn

Nordens största inspirations- och mötesplats för studentbostäder

Var med när nordiska aktörer inom studentbostäder samlas i Köpenhamn för tre dagar fyllda med inspiration, insikter och nätverkande. På temat A new normal: Challenges and opportunities for Nordic student housing undersöker vi strategier för att navigera genom de nya förutsättningarna som formar studentbostäder, både nu och i framtiden.

På programmet står trender inom utbildning och studentrörlighet, ekonomisk och ekologisk hållbarhet vid nyproduktion, välbefinnande och säkerhet. Dessutom studiebesök i Köpenhamn och flera möjligheter till nätverkande.

Konferensen ger insikt och omvärldsbevakning inför framtida vägval och utveckling av studentbostadsverksamhet. Den riktar sig främst till dig som jobbar strategiskt med ett eller flera verksamhetsområden.

Mer info och anmälan

Konferensen anordnas av oss på Studentbostadsföretagen under NSBO:s flagg
- den nordiska samarbetsorganisationen för studentbostadsföretag. 

Läs mer och anmäl dig här