19 JUN

Medlemsmöte: Förslag om lättnader i byggkrav

Digitalt

Samarbete kring remissen om lättnader i byggkraven för studentbostäder

I början av juni skickade regeringen ut förslaget på lättnader i byggkraven för studentbostäder på remiss, förslag som vi på Studentbostadsföretagen drivit på. För att öka möjligheterna att nå i mål med lättnaderna behövs många röster i remissprocessen.

Därför bjöd vi in till ett medlemsmöte för att underlätta arbetet med att svara på remissen. Mötet inleddes med en presentation av Therese Byheden, projektledare på Boverket, som sammanfattade uppdraget och utredningens slutsatser. Hör av dig om du vill veta mer om vad som kom fram på mötet.