10 MAR

Utemiljöer

Digitalt medlemsforum

Kostnadsfritt digitalt möte för medlemmar

Under 2022 första medlemsforum tog deltagarna del av olika exempel på goda utemiljöer och hur man anpassar dem efter studenternas behov och önskemål.

Både ByggVesta och K2A berättade om hur de jobbar med utemiljöer i sina befintliga och nybyggda områden. ByggVesta vann Studentbostadspriset med sin nybyggnation Colonia II i Linköping, där sociala mötesplatser i utemiljön var en av de saker som uppmärksammades i juryns motivering.