4 MAJ

Föreningsstämma 2023

Digitalt

Studentbostadsföretagens föreningsstämma ägde rum den 4 maj, 10.00 – 11.30. På stämman togs bland annat beslut om verksamhetsplan och medlemsavgift för 2024 och nya styrelseledamöter valdes in.