5 MAJ

Föreningsstämma 2022

Digitalt

Föreningsstämma 2022

Studentbostadsföretagen föreningsstämma 2022 ägde rum digitalt den 5 maj 10.00 – 11.30.