24-25 MAR

Bostaden som upplevelse

Stockholm

Mer än fyra väggar och tak över huvudet

Hur skapar man en god och attraktiv upplevelse kring boendet under studietiden? Vad krävs för att studentboendet ska bli något mer än en plats att förvara sina kläder och laga mat i? På Bostaden som upplevelse tittade vi närmare på hur studentbostaden kan utvecklas och den viktiga kopplingen till studieupplevelsen. Detta gjorde genom intressanta presentationer och flera studiebesök till både studentboenden och olika typer av co-living-koncept.