13 SEP

Arbeta effektivt med Nöjd Studbo Live

Digitalt medlemsfofrum

Nyttja fördelarna med kontinuerlig mätning

Under våren lanserades Nöjd Studbo Live där NKI mäts kontinuerligt över året. Metoden har många fördelar jämfört med en punktmätning, men kräver också ett annat arbetssätt för att nyttja fördelarna till fullo och bibehålla en hög svarsfrekvens. Tillsammans med Origo Group anordnade vi ett digitalt medlemsforum med tips och exempel på hur man kan jobba med Nöjd Studbo Live.