Samarbeten

Vi samarbetar med flera andra organisationer för att skapa medlemsnytta för våra medlemsföretag. Samarbetena innebär bland annat fri tillgång till olika informationsmaterial och rabatterade priser på olika tjänster. För mer information om våra samarbeten kontakta vår medlemsansvariga Erica Sjölin.

 • MSB
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bedriver kampanjen Aktiv mot brand där Studentbostadsföretagen är en samarbetspartner. Genom MSB får medlemsföretagen fri tillgång till informationsmaterial om förebyggande arbete mot brand.
 • Anticimex
  Vägglöss har länge skapar problem för studentbostadsaktörer, men genom vårt samarbetsavtal med Anticimex är det lättare att komma tillrätta med problemet. Samarbetet är dels ett tilläggsavtal som innebär bästa bekämpning till samma pris över hela landet, och dels rabatterat pris på en webbutbildning om vägglöss anpassad efter studentbostadsbranschen.
 • NKI
  Branschen har under flera år bedrivit en NKI-undersökning med flera deltagande företag. Just nu pågår ett omtag på undersökningen för att uppdatera den och mer information kommer publiceras inom kort.
 • Hyresjuridik
  Samarbetet med en advokatbyrå är under utveckling, mer information kommer snart!