Bli medlem idag!

Juridisk person som äger, utvecklar, förvaltar eller förmedlar studentbostäder kan bli medlem i Studentbostadsföretagen. Ni behöver inte vara ett renodlat studentbostadsföretag , men studentbostäder måste vara en del av ert nuvarande eller framtida bestånd. Kontakta gärna oss på kansliet för mer information om vad de olika medlemskapen innebär.
 

Medlemsavgift 2019:

Fast avgift: 11 200 kronor/år
Rörlig avgift: 28,50 kronor/bostad och år