Typer av studentbostäder

Korridorrum består normalt av ett rum med tillhörande hygienutrymme samt en del gemensamma utrymmen som delas med andra studenter. I princip består alltid dessa gemensamma utrymmen av en korridor och ett korridorkök, men ibland kan även hygienutrymmena delas av studenterna i korridoren. I en lägenhet där de enskilda rummen hyrs ut på olika kontrakt, skall rummen betraktas som korridorrum.

 

Studentetta definieras här som en etta där lägenhetsarean är mindre än 35 kvm. Normalt omfattar studentettan ett rum plus hygienutrymme (bad/dusch och toalett) samt matlagningsmöjligheter. Ofta är köksutrymmet inte komplett enligt de normer som gäller för ”vanliga” lägenheter, utan har ett begränsat matlagningsutrymme. Studentettor benämns olika hos olika fastighetsägare, t.ex. förekommer termerna pentryrum och rum med kokvrå. 

 

Lägenhet definieras här som en egen bostad där lägenhetsarean är 35 kvm eller större. Kan vara ettor eller flerrumslägenheter. En lägenhet i detta fall skiljer sig normalt inte från lägenheter i andra bestånd. De benämns också ofta som familjelägenheter.