Uthyrning och kundservice

Under 2019 startar vi ett nätverk för dig som jobbar med uthyrning och kundservice. Nätverket är till för dig som vill utvecklas i din roll, få ny kunskap och värdefulla kontakter. Genom erfarenhetsutbyte och externa föreläsare får du idéer och verktyg att utveckla både verksamheten och erbjudandet till kund. Nätverket består av en grupp cirka 15 personer som ses vid tre tillfällen under 2019.
 

Upplägg

Träff 1: Nulägesanalys och erfarenhetsutbyte
Under den första träffen bekantar vi oss med hur de olika deltagarna idag arbetar med uthyrning och kundtjänst. Stort fokus ligger på erfarenhetsutbyte deltagare emellan och vi bestämmer också ramen för nätverket; vad är i fokus och vad känns extra värdefullt?
 
Träff 2: Inspiration och fördjupning
Här bjuder vi in en inspiratör från en annan bransch som katalysator för att tänka nytt, och jobbar sedan vidare med de områden som är aktuella för nätverket.
 
Träff 3: Reflektioner och nästa steg
På den sista träffen förvaltar vi det som uppkommit under året och lägger grunden för fortsatta arbete. Även här bjuder vi in en extern föreläsare som ger inspiration för framtiden

Anmälan

Nätverket är fullt och anmälan är stängd. Hör gärna av dig om du är intresserad av kommande nätverk.
 

Datum och pris

Träff 1: 7 februari i Stockholm
Träff 2: 4 juni i Stockholm
Träff 3: 3 oktober på ort som bestäms av nätverket
 
Tid: 11.30 – 16.30 vid samtliga tillfällen.
 
Pris: 7 400 :- exkl. moms för samtliga tre träffar.
Lunch, fika och program ingår.