Utbildning: Interkulturell kommunikation

Digital utbildning
12 oktober 2021

Välkommen till en utbildning som utvecklar din kompetens inom interkulturell kommunikation och förbättrar din kommunikation med studenter från hela världen.

Som förvaltare av studentbostäder har man i större utsträckning än andra hyresgäster från olika kulturer. Synen på boendet under studietiden varierar stort och i mötet med svenska normer och hyresgäster från hela världen uppstår kulturkrockar. Denna halvdagsutbildning syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att bemöta olika förväntningar och behov på rätt sätt.

Efter utbildningen har du större insikter och medvetenhet kring:

  • Hur du använder interkulturell kompetens i din yrkesroll.
  • Hur du förbättrar din interkulturella kommunikation i e-post, telefon och fysiska möten.
  • Förståelse kring olika interkulturella krockar.

Utbildningsledare och upplägg
Anna-Karin Härensjö leder utbildningen och har en lång erfarenhet av att föreläsa och coacha företag i interkulturell kommunikation. Under en halvdag går Anna-Karin igenom den senaste forskningen inom området, hur omvärlden ser på den svenska kulturen, skillnader och likheter mellan olika kulturer och hur det påverkar behov och förväntningar kring bland annat kommunikation och boende. Anna-Karin delar även med sig av tips och trix kring interkulturell kommunikation och hur man vidareutvecklar sin kompetens inom området. Som deltagare har du möjlighet att mejla dina frågor till Anna-Karin i upp till 14 dagar efter utbildningen.


Praktisk information:

Datum: 12 oktober
Tid: 09.45 – 12.00
Plats: Digital utbildning
Pris: 2 200 kronor exkl. moms per person
Sista anmälningsdag: 24 september

Anmälan är stängd. 

OBS! Anmälan är bindande och återbetalning vid eventuell avbokning kan inte garanteras. Vi reserverar oss för att ställa in träffen vid för få anmälda deltagare.