Personalfrågor för studentbostadsföretag

24-25 januari 2018
Stockholm

 
Studentbostadsföretag har i dag, precis som många andra företag, flera utmaningar när det kommer till personalfrågor. Kompetensförsörjning och talangrekrytering är en del, men även personalhälsa, effektivitet och den kommande EU-förordningen om personuppgiftshantering. Träffen om personalfrågor för studentbostadsföretag berörde flera av dessa punkter. Vi bjöd in både inspiratörer och öronmärkte mycket tid för utbyte av erfarenheter och kunskaper branschkollegor emellan.