Om studenten själv får välja - en digital konferens om studenternas syn på sitt boende


 

25 maj

 
➜ Vill studenter dela badrum om det ger lägre hyra?
➜ Är det viktigt att det finns tvättmaskin i bostaden?
➜ Finns framtidens studieplatser i hemmet snarare än på campus?
➜ Skiljer sig nybörjarstudentens önskemål från den erfarna studenten?

 
Välkommen till en digital konferens som utgår från studentbostaden om studenten själv får välja. Vi inleder med en färsk rapport som tar reda på studenternas bostadspreferenser. Därefter följer tre teman som tar avstamp i studenternas syn på sitt boende.
 
Inbjudna gäster fördjupar perspektiven och ger tips och inspiration att utveckla framtidens studentbostäder. Vi tar tempen på vad nybörjarstudenter, den erfarna studenten och den internationella studenten efterfrågar och en studentpanel ger sina reflektioner.
 
Under konferensen kommer du som deltagare att involveras på olika sätt. Du kommer att få dela dina tankar kring undersökningsresultaten och diskutera med andra hur vi kan möta studenternas önskemål.


PÅ PROGRAMMET

left

Rapport: Hur studenter vill bo

Tillsammans med WSP har vi tagit fram en rapport om hur studenter vill bo. Rapporten innehåller bland annat perspektiv på bostadstyper, service och tjänster, hållbarhet och trygghet. Ta del av de främsta slutsatserna och få en exklusiv förhandstitt på en av branschens viktigaste rapporter under 2021.
 
Talare:
Linda Lövgren från WSP presenterar de främsta slutsatserna och ger en exklusiv förhandstitt till en av branschens viktigaste rapporter under 2021.

left
left

Bostäder att trivas i

Vi tittar närmare på de grundläggande önskemålen kring bostaden. Vad kan man kan tänka sig att dela med andra, hur viktigt är ett hållbart boende och vilka faktorer skapar trygghet och välmående?
 
Talare:
Gró Einarsdóttir är doktor í socialpsykologi med inriktning på miljön. Hon delar med sig av vad forskningen om miljöpsykologi säger om hur vi kan utforma våra byggnader så folk trivs.

left
left

Bostaden som studieplats

Under det senaste året har gränsen mellan bostad och utbildning suddats ut. Beroende på hur lärosätena utformar utbildningen i framtiden kan studentbostaden få en ny roll. Vi tar reda på vilken typ av studiemöjligheter som studenterna efterfrågar i sin bostad – pandemi eller inte – och diskuterar lösningar för en bättre lärandemiljö i bostaden.
 
Talare:
Susanne Malmgren, Akademiska Hus och Karolina Ganhammar, Göteborgs universitet deltar i ett panelsamtal med fokus på framtiden och hur vi skapar bättre lärandemiljöer i eller i anslutning till studentbostaden.

left
left

Service och tjänster

Service och tjänster kopplade till bostaden är ett område som det funderas mycket kring runt om i landet. Det är en förändring som drivs både av internationella trender och nya förväntningar från kundgruppen. Därför tittar vi närmare på intresset för service- och tjänsteerbjudanden och hämtar inspiration från internationellt håll.
 
Talare:
Juliette Willemse från det nederländska studentbostadsföretagen Student Experience, berättar om deras arbete med att ta reda på och utveckla de tjänster och service som studenterna efterfrågar.

left
left

Kan vi ge studenterna det de efterfrågar?

Avslutande samtal med bostadsministerns statssekreterare där vi får höra om regeringens planer samt diskutera hinder och möjligheter för att skapa attraktiva studentbostäder.
 
Talare:
Elin Olsson, statssekreterare hos bostadsminister Märta Stenevi

left


Information

Plats: Digitalt event
Datum: 25 maj
Tid: 13.00 – 16.30
 
Medlemspris: 2 700 kronor exkl. moms
(Ordinarie pris: 3 300 kronor exkl. moms)
 
Anmälan är stängd. Kontakta info@studentbostadsforetagen.se för mer information.
 

OBS! Anmälan är bindande och återbetalning vid eventuell avbokning kan inte garanteras. Vi reserverar oss för att ställa in träffen vid för få anmälda deltagare.