Hållbart boende och nyproduktion

10-11 februari 2016
Göteborg

 
Hållbar nyproduktion och förvaltning blir allt viktigare – och smartare. Ny teknik och ett ökat intresse från kundgruppen gör en ekologiskt hållbar verksamhet till en win-win situation för studentbostadsföretag. Runt om i landet finns bra exempel på klimatsmarta strategier och intressanta projekt och på träffen i Göteborg samlades branschen för att inspireras och utbyta erfarenheter.