Förvaltningsdagarna 2017

22-23 november 2017
Linköping

 
Förvaltningsdagarna är vår årliga träff med fokus på praktiska förvaltningsfrågor. Nya infallsvinklar blandas med konkreta tips och branschkollegor ges stort utrymmen för att utbyta erfarenheter och idéer kring praktisk förvaltning. I Linköping var bland annat trygghet, kollektivt boende, internationella studenter, studiebesök och mycket mer en del av programmet.