Förvaltningsdagarna 2021

Malmö
24-25 november 2021

Att förvalta studentbostäder kan skilja sig från att förvalta vanliga bostäder. Därför bjuder vi återigen in till Förvaltningsdagarna där vi djupdyker i just förvaltning av studentbostäder. I år står bland annat digitalisering, återbruk och kommunikation med internationella studenter på agendan – med stora möjligheter att skapa ditt eget program. Som alltid blir det också studiebesök och erfarenhetsutbyte deltagare emellan. Lunch båda dagarna och en gemensam middag på kvällen den 24 november ingår. Välkommen!

Självklart följer vi utvecklingen kring pandemiläget och skulle rekommendationer för sammankomster ändras under hösten kan vi komma att vidta åtgärder. 

Anmälan är stängd. Kontakta info@studentbostadsforetagen.se för eventuella reservplatser.


På programmet:

left

Digital fastighetsförvaltning

Digitalisering för en mer effektiv, kundorienterad och hållbar fastighetsförvaltning? I det här passet får du lyssna till tre olika företag med skilda förutsättningar och angreppssätt för att digitalisera sin förvaltning.

  • Hur driver digitaliseringen förändrat kundbeteende och vad ställer det för krav på förvaltningen? Gisela Bosco på allmännyttiga MKB Fastighets AB berättar hur de prövar nya grepp och steg för steg digitaliserar sin förvaltning.
  • SBS Studentbostäder i Norden är ett nystartat och expansivt företag som vill digitalisera så mycket som möjligt från början. Samira Mchaiter och Magnus Jägre berättar om deras vision och resan mot en genomgående digitaliserad process både för medarbetare och hyresgäster.
  • Digitalisering kan också driva hållbarhetsarbetet framåt. Roland Larsson, Heimstaden, berättar om ett pilotprojekt som genom machine learning ska kartlägga och optimera energianvändningen i fastigheterna. Han presenterar också ett aktuellt ventilationsprojekt som Heimstaden planerar att genomföra i ett studentboende i Malmö, förhoppningsvis med hjälp av det nya statliga energistödet.
left
left

Återbruk – varför och hur?

Del av spårval 1
Ökat återbruk är en av de största möjligheterna för att skapa en mer hållbar fastighetsförvaltning. Ta del av Helsingborgshems erfarenheter av att återbruka såväl byggelement som inventarier och diskutera med branschkollegor hur ni kan öka återbruket i förvaltning, renovering och byggnation.

left
left

Bättre avfallshantering genom nudging och tekniska lösningar

Del av spårval 1
Det finns alltid möjlighet att förbättra avfallshanteringen. Vi har bjudit in ett par medlemmar att ge sina bästa tips. Mattias Söderlund och Fiona Tranberg om Gavlegårdarnas projekt för att öka hyresgästernas engagemang. Hör hur de genom dialog och kampanjer har förbättrat bland annat sopsorteringen och hur det förvaltas över tid. Louise Halén berättar om AF Bostäders nya fimp-nudgingprojekt, deras satsning på ”Underground Waste System”, Gröna rummet med fettinsamling med mera. Tid ges också till att dela erfarenheter, utmaningar och tips med branschkollegor.

left
left

Förbättra din kommunikation med studenter från hela världen

Del av spårval 2
Bo Norlund, utbildare i interkulturell kommunikation vid Malmö Universitet, ger en föreläsning i ämnet kulturmöten och hur vi genom insikt om varandras egenheter bättre kan bemöta, förstå och kommunicera effektivt.

left
left

Skadedjur - senaste nytt från experterna

Del av spårval 2
Vad är aktuellt inom skadedjursbekämpning? Nomor gästar oss och ger tips på hur man förebygger och bekämpar ovälkomna gäster såsom råttor, möss och vägglöss. Ta chansen att ställa frågor till experterna och dela erfarenheter med branschkollegor.

left
left

Studiebesök Malmö: Rönnen

MKB Fastighets AB
Vi får en visning av studenthuset Rönnen där cirka 700 studenter bor. I detta ombyggda sjukhus finns bland annat generösa gemensamhetsytor, återbruksrum, gym och områdeskontor. Med hjälp av nudging håller man ordning och reda i fastigheten.

left
left

Studiebesök Lund: Kämnärsrätten

AF Bostäder
Vi besöker det gamla 60-talsområdet Kämnnärsrätten som AF bostäder lyfter och förvandlar till ett modernt studentområde med nya boendemöjligheter. Vi får bland annat se exempel på smart avfallshantering och dagvattenhantering. Här sätts fokus på miljö, hållbarhet och ordning och reda.

left


Praktiskt info:

Datum och tid:
24 – 25 november, lunch till lunch.
Registreringen är öppen från kl. 11.30 den 24 november och vi avslutar med gemensam lunch 12.00 den 25 november.

Plats:
Sankt Gertrud Konferens
Östergatan 7 B, 211 25 Malmö

Hotell:
Rum på Elite Hotel Savoy kan bokas till för 1 160 kronor exkl. moms per person.
Adressen till hotellet: Norra Vallgatan 62, 201 80 Malmö

Sista anmälningsdag: 3 november

Pris per person:  5 200 kronor exkl. moms.
I priset ingår lunch båda dagarna och en gemensam middag på kvällen den 24 nov.

Anmälan är stängd. Kontakta info@studentbostadsforetagen.se för eventuella reservplatser.

OBS! Anmälan är bindande och återbetalning vid eventuell avbokning kan inte garanteras.
Vi reserverar oss för att ställa in träffen vid för få anmälda deltagare eller förändrade restriktioner/rekommendationer för sammankomster.