Filma med mobilen

18-19 september 2019
Göteborg

 
Under kursen lärde sig deltagarna delvis mer om målgruppen och dess medievanor, men störst fokus låg på att praktiskt lära sig producera användbara filmer. Dessutom fick man filma på plats i studentbostäder för att kunna testa så mycket som möjligt i en välbekant miljö.