Helsingfors 2019


 

HELSINGFORS
7-9 MAJ 2019

 
I maj anordnade Studentbostadsföretagen tillsammans med NSBO en kombinerad studieresa och konferens i Helsingfors, Finland. Temat för konferensen var Reinventing Student Housing. Från ett nordiskt och europeiskt perspektiv fokuserade vi på studentbostadens roll och nytta när samhälle och högre utbildning förändras. Till exempel lyftes gränsen mellan bostad och lärandemiljö som alltmer suddas ut och bostadens växande roll för gemenskap och mental hälsa.

Program 7 maj

Välkomstmingel

Kvällen innan konferensen bjuder vi in till ett välkomstmingel med lättare mat och dryck. på Restaurant Metso i Dipoli på Otaniemi Campus. Se adress och vägbeskrivning längst ner på sidan

Program 8 maj

Den finska studentbostadsmarknaden

Vi inleder konferensen med att rikta fokus på den finska studentbostadsmarknaden. Vi lär oss mer om studentbostadens roll för finsk högre utbildning, stadsutveckling och samhället i stort.
 
Deltagare:
• Kimmo Tiilikainen - Finlands bostadsminister
• Titta Hiltunen - Styrelseledamot National Union of University Students in Finland
• Lauri Lehtoruusu – SOA (finska branschorganisationen för studentbostadsföretag)

Lärandet i studentbostaden

Susanna Graziano, International Relations Manager, Camplus
 
Kopplingen mellan utbildning och boende blir allt viktigare. Utvecklingen går från en god studiemiljö till att låta lärandeaspekten bli en framträdande del av boendet. Till exempel genom att flytta in det aktiva lärandet i bostaden. Camplus är en italiensk studentbostadsstiftelse vars affärsidé är att erbjuda bostäder där studenter får möjlighet att växa som individer och utvecklas i sin framtida yrkesroll. I Helsingfors berättar Susanna hur de som en växande europeisk aktör tänker och jobbar med lärandet i studentbostaden. Hon kommer också ge en kort introduktion till studentbostäder ur ett italienskt perspektiv.

Co-living

Kristján Eggertsson, arkitekt, KRADS
 
Idén om vad ett hem är har i västvärlden genomgått en förändring de senaste åren. Kärnfamiljen är mindre central, alternativa familjeformer blir vanligare och med ett ökat fokus på delningsekonomi växer nya typer av gemenskaper fram. Många studenter efterfrågar gemensamt boende, men helst inte den klassiska studentkorridoren. I sin presentation pratar Kristján mer om framväxten av nya typer av co-living och hur det påverkar både den urbana utvecklingen och våra levnadsmönster.

Follow-up sessions

Under två uppföljande seminarier får du möjlighet till fördjupning i antingen Lärandet i studentbostaden eller Co-living. En panel diskuterar först ämnet från olika perspektiv och sedan följer gruppdiskussioner bland deltagarna. Här finns möjlighet att lära dig mer om det som intresserar dig mest.
 
Lärandet i studentbostaden
Fördjupning kring bostaden som en faktor för framgångsrikt lärande och studentbostadens roll när utbildningen digitaliseras.
 
Panel:
• Susanna Graziano - International Relations Manager, Camplus
• Susanne Malmgren - Student Housing, Akademiska Hus
• Mervi Huhtelin - Senior Specialist, University properties of Finland
• Suvi Vendelin - Styrelseledamot National Union of University Students in Finland
 
Co-living
Fördjupning kring olika sätt att bo tillsammans, mixen mellan det privata och gemensamma samt fördelar med gemenskap i bostaden.
 
Panel:
• Kristján Eggertsson - Architect, KRADS
• Elina Eskelä - Stadsplanerare på Helsingfors stad och forskare inom urban geografi
• Zachery Spire - Head of Research and training, The Class of 2020
• Henrik Milan, student Aalto university of boende i Joutomiehet (kollektivt boende på Otaniemi Campus)
 
Praktiskt information: Deltagarna väljer spår inför konferensen genom ett formulär som skickas ut till registrerad e-postadress.

Gemenskap och välmående i delat boende

Inger Lise Kastås, boendemiljökoordinator, Sit
 
Studentbostäder är en plats för att både skapa gemenskap och förebygga sociala utmaningar. När flera studenter bor tillsammans är det viktigt att ha både fysiska och praktiska lösningar och en plan för strukturerad uppföljning av de delade utrymmena. Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) är en av de största studentorganisationerna i Norge och har under många år byggt gemensamt boende istället för enskilda studentettor. I Helsingfors berättar Inger Lise om varför de väljer att fokusera på gemensamt boende och hur de organiserar de boende för att skapa bästa möjliga boendemiljö. Hon kommer också ge inblick i hur de skapar studentengagemang och fördelen med samarbeten med andra aktörer i staden.

Sightseeing och middag på Sveaborg

Vi får möjlighet att se Helsingfors från ett annat perspektiv när vi tar båten genom skärgården till en gemensam middag på restaurang Walhalla. Restaurangen ligger i Sveaborg, en fästning från 1700-talet.
 
Praktiskt information:
Båten lämnar Helsinki market square 18.00. Se till att vara där 10-15 minuter innan.

Program 9 maj

Studiebesök: Studentbostäder i Helsingfors

Under en halvdag besöker vi olika studentbostäder runt om i Helsingfors. Olika turer belyser olika aspekter av studentboende.
 
Tur 1: Socialt studentboende
Den här turen fokuserar på olika typer av platser för studenter att bo, mötas och socialisera. Första stopp är Generations Block, ett nytt bostadshus där studenter, familjer och äldre alla bor under samma tak. Turen fortsätter sedan till Otaniemi Campus och Aalto university. Här besöker vi några olika platser - bostäder, lärandemiljöer och sociala ytor. Here we visit a few different sites - housing, learning and social spaces.
 
Tur 2: Renovering och ombyggnation
Den här turen tar oss till två pågående ombyggnadsprojekt hos Hoas, Finlands största studentbostadsföretag. Det första stoppet är en före detta kontorsbyggnad som byggs om till gemensamt boende med miniettor och stora sociala ytor. Det andra stoppet är större lägenheter från 70-talet som byggs om till enskilda bostäder. Här kommer ni kunna få se bostäderna både före och efter ombyggnationen.
 
Praktiskt information: Deltagarna väljer studiebesökstur inför konferensen genom ett formulär som skickas ut till registrerad e-postadress. Samtliga bussar avgår från Paasitorni – samma ställe som konferensen. Se adress längst ner på sidan.

Nordic highlights + workshop

Nordic Highlights lyfter upp olika projekt och grepp från nordiska studentbostadsaktörer. Vi sammanväver presentationerna med en workshop för alla deltagare och ger gott om tid för utbyte av erfarenheter.