Nätverk: Uthyrning och kundservice

NY KUNSKAP OCH ERFARENHETSUTBYTE

Nätverk kundservice och uthyrning är för dig som vill utvecklas i din roll, få ny kunskap och knyta värdefulla kontakter. Genom erfarenhetsutbyte och externa föreläsare får du nya idéer och verktyg för att utvecklas dig själv, din verksamheten och ert arbete med (ännu) nöjda(re) kunder.

 

Du får träffa andra som också jobbar med kundservice och uthyrning och ta del av deras tankar och arbetssätt. Dessutom bjuds du på ny kunskap och inspiration från både studentbostadsbranschen och andra områden.

 

Nätverket kommer bestå av en grupp på runt 15 personer som ses vid tre tillfällen: i oktober, december och januari 2021.

 

Träff 1: Nulägesanalys och erfarenhetsutbyte.

Under den första träffen bekantar vi oss med hur de olika deltagarna idag arbetar med uthyrning och kundtjänst. Stort fokus ligger på erfarenhetsutbyte deltagarna emellan och vi bestämmer också ramen för nätverket; vad är i fokus och vad känns extra värdefullt att ta upp? Vi kommer även lyfta blicken för att lära oss mer om vilka trender studentbostadsföretag kommer att behöva hantera framöver.

 

När: 13 oktober klockan 11.30-16.30
Var:
Körsbärsvägen 2,  Stockholm (Stockholms Studentbostäders kontor)
Lunch, eftermiddagsfika och program ingår vid samtliga tillfällen.

 

Träff 2: Inspiration och fördjupning

Här bjuder vi in en inspiratör för att fördjupa oss inom området ”kundnöjdhet”, som katalysator för att tänka nytt och utveckla var och ens kundresor. Vi jobbar även vidare med de områden och frågor som är aktuella just nu.

 

När och var: 3 december klockan 11.30-16.30 i Göteborg
Lunch, eftermiddagsfika och program ingår vid samtliga tillfällen.

Träff 3: Reflektioner och nästa steg

På den sista träffen förvaltar och fördjupar vi oss i det som har uppkommit under året och lägger grunden för ert fortsatta arbete. Även här bjuder vi in en extern föreläsare från en annan bransch som ger inspiration för framtiden.

 

När och var: 21 januari 2021 klockan 11.30-16.30. Ort bestäms av nätverket och meddelas senare.
Lunch, eftermiddagsfika och program ingår vid samtliga tillfällen.

 

 

 

—————————————————————–

PRAKTISK INFORMATION

Kostnad: 7 800 kr/deltagare exkl. moms.
Anmälan är bindande och återbetalning kan inte garanteras.
Anmälan: Nätverket är fulltecknat och det går inte längre att anmäla sig.
Sista anmälningsdag: 27 februari

 

Först till kvarn, antalet platser är begränsat. Max 3 medarbetare från samma företag får deltaga i nätverket. Vi reserverar oss för att ställa in vid för få anmälda deltagare.

"Ett utmärkt tillfälle att få insyn, dela kunskap och tillsammans våga se utanför våra egna boxar" Sagt av deltagare på Nätverket 2019