Nätverk: Uthyrning och kundservice 2020

 

NY KUNSKAP OCH ERFARENHETSUTBYTE

 
Nätverk kundservice och uthyrning är för dig som vill utvecklas i din roll, få ny kunskap och knyta värdefulla kontakter. Genom erfarenhetsutbyte och externa föreläsare får du nya idéer och verktyg för att utvecklas dig själv, din verksamheten och ert arbete med (ännu) nöjda(re) kunder.

 

Du får träffa andra som också jobbar med kundservice och uthyrning och ta del av deras tankar och arbetssätt. Dessutom bjuds du på ny kunskap och inspiration från både studentbostadsbranschen och andra områden.

 

Nätverket kommer bestå av en grupp på runt 15 personer som ses vid tre tillfällen: i oktober, december och januari 2021.

Program och upplägg

Träff 1: Nulägesanalys och erfarenhetsutbyte.

Under den första träffen bekantar vi oss med hur de olika deltagarna idag arbetar med uthyrning och kundtjänst. Stort fokus ligger på erfarenhetsutbyte deltagarna emellan och vi bestämmer också ramen för nätverket; vad är i fokus och vad känns extra värdefullt att ta upp? Vi kommer även lyfta blicken för att lära oss mer om vilka trender studentbostadsföretag kommer att behöva hantera framöver.
 
13 oktober, 11.30-16.30
Körsbärsvägen 2,  Stockholm (Stockholms Studentbostäders kontor)
Lunch och eftermiddagsfika ingår

 

Träff 2: Inspiration och fördjupning

Här bjuder vi in en inspiratör för att fördjupa oss inom området ”kundnöjdhet”, som katalysator för att tänka nytt och utveckla var och ens kundresor. Vi jobbar även vidare med de områden och frågor som är aktuella just nu.
 
3 december, 11.30-16.30
Göteborg
Lunch och eftermiddagsfika ingår

 

Träff 3: Reflektioner och nästa steg

På den sista träffen förvaltar och fördjupar vi oss i det som har uppkommit under året och lägger grunden för ert fortsatta arbete. Även här bjuder vi in en extern föreläsare från en annan bransch som ger inspiration för framtiden.
 
21 januari 2021, 11.30-16.30
Ort bestäms av nätverket och meddelas senare.
Lunch och eftermiddagsfika ingår

PRAKTISK INFORMATION

Kostnad: 7 800 kr/deltagare exkl. moms.
Anmälan är bindande och återbetalning kan inte garanterasp.
 
Anmälan: Nätverket är fulltecknat och det går inte längre att anmäla sig.


"Ett utmärkt tillfälle att få insyn, dela kunskap och tillsammans våga se utanför våra egna boxar" Sagt av tidigare deltagare i nätverket