Nätverk: Uthyrning och kundservice 2021


 

Digitalt nätverk för dig som jobbar med uthyrning och/eller kundservice

 
Nätverk kundservice och uthyrning är för dig som vill utvecklas i din roll, få ny kunskap och knyta värdefulla kontakter. Genom erfarenhetsutbyte och externa föreläsare får du nya idéer och verktyg för att utveckla dig själv, din verksamheten och ert arbete med (ännu) nöjda(re) kunder.
 
Du blir del av ett nätverk med andra som också jobbar med kundservice och uthyrning och får ta del av deras tankar och arbetssätt. Dessutom bjuds du på ny kunskap och inspiration från både studentbostadsbranschen och andra områden.

 

Nätverket kommer bestå av en grupp på runt 15 personer som ses digitalt vid tre tillfällen under 2021.


”Ett utmärkt tillfälle att få insyn, dela kunskap framåt och tillsammans våga se utanför våra egna boxar”

– tidigare deltagare i nätverket


Program och upplägg

Nulägesanalys och erfarenhetsutbyte

4 februari, 13.00 - 16.30
 
Under den första träffen bekantar vi oss med hur de olika deltagarna idag arbetar med uthyrning och kundtjänst. Stort fokus ligger på erfarenhetsutbyte deltagarna emellan och vi bestämmer också ramen för nätverket; vad är i fokus och vad känns extra värdefullt? Vi kommer även lyfta blicken för att lära oss mer om vilka trender studentbostadsföretag kommer att behöva hantera framöver.

Inspiration och fördjupning

11 mars, 13.00 - 16.30
 
Här bjuder vi in en inspiratör för att fördjupa oss inom området kundnöjdhet som katalysator för att tänka nytt och utveckla var och ens kundresor. Vi jobbar även vidare med de områden som är aktuella för just det här nätverket.

Inspiration från annan bransch

3 juni, 13.00 - 16.30
 
På den sista träffen utgår vi från de utmaningar som ni i nätverket vill fokusera på. Även här bjuder vi in en extern föreläsare från en annan bransch som ger inspiration för framtiden.


Information

Kostnad: 6 200 kr exkl. moms/deltagare
Sista anmälningsdag: 21 januari 2021
 
Anmälan är stängd sedan 21 januari. Kontakta oss på info@studentbostadsforetagen.se för eventuella reservplatser.