Nätverk: Förvaltare 2021


 

Digitalt nätverk för dig som jobbar som förvaltare av studentbostäder

 
Ett nätverk med tre digitala träffar för dig som vill utvecklas i din roll och knyta värdefulla kontakter. I nätverket får du ny kunskap, konkreta lösningar och inspiration till nya arbetssätt. Syftet är att stödja dig i ditt arbete mot en effektiv förvaltning samt nöjda kunder och medarbetare. Genom erfarenhetsutbyte och externa föreläsare får du nya och idéer och verktyg.
 
Nätverket vänder sig till dig som jobbar med strategisk och operativ förvaltning av studentbostäder. Nätverket kommer att bestå av en grupp på runt 15 personer som ses digitalt vid tre tillfällen under 2021.
 
Anmälan är stängd.


Program och upplägg

Fokus på fastighetsskötarrollen

4 mars, 13.00 - 16.30
 
Under den första träffen kommer vi belysa rollen som fastighetsskötare/bovärd/husvärd. Hur ser den ut bland de olika deltagarna i nätverket och vilka utmaningar och möjligheter står den för i framtiden? Medverkar gör Mikael Mossberg, projektledare på FAVAL (Fastighetsbranschens Valideringssystem) och Ulf Viktorsson från Modexa som pratar om renoveringar.

Säkerhet och trygghet

11 maj, 13.00 - 16.30
 
Andra träffen har fokus på säkerhet och trygghet. Vilka parametrar för att skapa ett tryggt boende ligger inom förvaltningens ramar och vad finns det för verktyg och kunskaper?

Nätverket bestämmer

8 juni, 13.00 - 16.30
 
Innehåll och upplägg för den avslutande träffen tas fram efter nätverkets egna önskemål.


Information och anmälan

Kostnad: 6 200 kr exkl. moms/deltagare
Sista anmälningsdag: 18 februari 2021
Anmälan är stängd