Nätverk fastighetsskötare

 

FÖR DIG SOM JOBBAR MED FASTIGHETSSKÖTSEL AV STUDENTBOSTÄDER

Nätverk fastighetsskötare är till för dig som vill utvecklas i din roll, få ny kunskap och knyta värdefulla kontakter. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och därmed hjälpa hela din organisation att utveckla och förbättra arbetet med fastighetsskötsel.

 

Nätverket vänder sig till dig som är fastighetsskötare, husvärd, bovärd eller motsvarande. Genom erfarenhetsutbyte och externa föreläsare får du nya och idéer och verktyg att ta med dig i ditt dagliga arbete. Nätverket kommer att bestå av en grupp på runt 15 personer som ses vid tre tillfällen under 2020, varav det sista är Förvaltningsdagarna i november.

Träff 1: Nulägesanalys och erfarenhetsutbyte

Under den första träffen bekantar vi oss med hur de olika deltagarna arbetar idag. Vad ingår i rollen som fastighetsskötare och vad tror vi kommer att krävas framöver? Vi kommer att rikta in oss speciellt på besiktningar och hur vi kan lära av varandras arbetssätt. I övrigt ligger stort fokus den första träffen på att lära känna varandra, utbyta erfarenheter och sätta ramarna för nätverket; vad är i fokus och vad känns extra värdefullt?

 

När: 8 september klockan 11.30-16.30 i Stockholm
Var: Körsbärsvägen 2 hos Stockholms Studentbostäder, Stockholm
Lunch, eftermiddagsfika och program ingår vid samtliga tillfällen.

Träff 2: Digitalisering

Under den andra träffen fokuserar vi på digitalisering och förvaltning. Vi lever i en föränderlig värld där det som är självklart för dagens unga vuxna inte ens var uppfunnet för en halv generation sedan. Vilka möjligheter skapar detta i vardagen för våra hyresgäster och för oss? Hur påverkar det kravet som de boende ställer på oss? Vad kan vi med enkla medel göra i vår vardag för att minska administration, ledtider, repetitivt arbete och istället skapa ännu mera värde?

 

När och var: 22 oktober klockan 11.30-16.30 på A Working Lab, Sven Hultins Plats 5, Göteborg
Lunch, eftermiddagsfika och program ingår vid samtliga tillfällen.

Träff 3: Förvaltningsdagarna

Den tredje träffen är de årligen återkommande Förvaltningsdagarna. För de som vill finns här möjlighet att presentera något område som har belysts under nätverket för övriga branschkollegor som deltar på Förvaltningsdagarna.

 

När och var: 24-25 november i Malmö (Förvaltningsdagarna 2020).
Separat program för träffen kommer under hösten 2020. 

 

 

——————————————————

Information och anmälan

Kostnad: 10 500 kr exkl. moms/deltagare (inkluderar tre träffar, varav en är Förvaltningsdagarna lunch-lunch).
Anmälan är bindande och återbetalning kan inte garanteras.

Anmälan: Anmäl dig här>>

Sista anmälningsdag: 17 augusti

 

Först till kvarn, platser är begränsat. Max tre medarbetare från samma företag får deltaga i nätverket. Vi reserverar oss för att ställa in vid för få anmälda deltagare.