NÖJD STUDBO 2020

NÖJD STUDBO 2020 ÄR TYVÄRR INSTÄLLD

På grund av läget med Coronaviruset behöver vi tyvärr ställa in årets upplaga av Nöjd Studbo.

 

Föreningsstämman kommer att hållas digitalt den 7 maj. Dessutom kommer vi att bjuda in till ett digitalt möte med fokus på kundundersökningen och erfarenhetsutbyte kopplat till Nöjd Studbo-undersökningen. Datum och former för det mötet är inte satt, men vet du redan nu att du är intresserad av att vara med går det bra att mejla till erica@studentbostadsforetagen.se