Personalfrågor för studentbostadsföretag


 
Studentbostadsföretag har i dag, precis som många andra företag, flera utmaningar när det kommer till personalfrågor. Kompetensförsörjning och talangrekrytering är en del, men även personalhälsa, effektivitet och den kommande EU-förordningen om personuppgiftshantering. Träffen om personalfrågor för studentbostadsföretag berörde flera av dessa punkter. Vi bjöd in både inspiratörer och öronmärkte mycket tid för utbyte av erfarenheter och kunskaper branschkollegor emellan.

Ladda ner material

Fler presentationer och en sammanfattning kommer inom kort