Föreningsstämma 2021

2021 års föreningsstämma äger rum den 6 maj 11.00 – 12.00. Stämman sker digitalt. På stämman tar vi bland annat beslut om:
 

  • Styrelsemedlemmar
  • Verksamhetsplan 2022
  • Medlemsavgift 2022

Presentation: Analys av studentbostadsmarknaden
Thomas Sandberg, Evidens
Stämman avslutas med en kort presentation av studentbostadsmarknaden i Sverige. Tillsammans med Evidens har vi tagit fram en analys av studentbostäder, studentpopulation och nyproduktion i Sverige. En inblick i spännande analyser om den svenska studentbostadsmarknaden utlovas.
 
 
Anmäl dig här


Fullmakt

Om ni inte kan närvara på stämman eller inte är firmatecknare för ert företag är det i vanlig ordning viktigt att ni som medlem representeras genom fullmakt. Detta för att stämman ska vara beslutsmässig. Kan ni inte medverka ber vi er skicka in er fullmakt senast 23 april. Fullmakt med instruktioner finns nedan.
 
 
Fullmakt 2021