Föreningsstämma 2021

2021 års föreningsstämma äger rum den 6 maj 11.00 – 12.00. Stämman sker digitalt. På stämman tar vi bland annat beslut om:
 

  • Styrelsemedlemmar
  • Verksamhetsplan 2022
  • Medlemsavgift 2022

 
Anmäl dig här
 


Fullmakt

Om ni inte kan närvara på stämman eller inte är firmatecknare för ert företag är det i vanlig ordning viktigt att ni representeras genom fullmakt. Detta för att stämman ska vara beslutsmässig. Kan ni inte medverka ber vi er skicka in er fullmakt senast 23 april. Fullmakt med instruktioner finns bifogat.
 
 
Fullmakt 2021
 


Motioner till stämman

Vill ni skicka in motioner till stämman behöver de inkomma senast 28 februari till info@studentbostadsforetagen.se.
 


Nominera ledamöter till styrelsen

Du kan nominera personer som är anställda på något av våra medlemsföretag till Studentbostadsföretagens styrelse. Nomineringar görs direkt till valberedningen på valberedning@studentbostadsforetagen.se senast 28 februari. Styrelsen sammanträder sex gånger per år under dagtid.