Digitala medlemsforum

Ta del av våra digitala träffar som ingår i ert medlemskap hos oss. Varje medlemsforum har ett specifikt tema med inbjudna talare. Stort fokus ligger på att dela erfarenheter, kunskap och tips medlemsföretag emellan. Bjud gärna in dina kollegor!
 


Corona - vad har vi lärt oss?

26 januari, 10.00 – 11.30
 
Diskutera nuläget för er verksamhet med branschkollegor och dra lärdomar från den omställning pandemin lett till. Vilka delar kommer fortsätta vara digitala och kommer vi hålla fast vid nya rutiner för nyckelhantering och felanmälningar. Medlemsföretagen Mitthem och Stockholms Studentbostäder medverkar och berättar om sina erfarenheter. Du får även möjlighet att lyfta dina egna frågor och funderingar.
 
Anmälan:
Anmäl dig kostnadsfritt på länken nedan. Du kan anmäla dig fram till 24 timmar innan start. Registrering och bekräftelse sker direkt i Zoom. Kontakta oss om det är något du undrar över.
 


Trygga studentbostadsområden

9 februari, 10.00 – 12.00
 
Hur skapar vi trygga studentbostadsområden? Trygghetsproblemen har ökat i vissa bostadsområden med studentbostäder och kräver mer fokus från fastighetsföretag. Diskutera utmaningar och lösningar med branschkollegor, lyft dina egna funderingar och lär från andra med samma problem.
 
Anmälan:
Anmäl dig kostnadsfritt på länken nedan. Du kan anmäla dig fram till 24 timmar innan start. Registrering och bekräftelse sker direkt i Zoom. Kontakta oss om det är något du undrar över.
 


Internationellt forum:
How to promote mental health during a pandemic

16 februari, 10.00 – 11.30
 
Under NSBO-flaggan (den nordiska samarbetsorganisationen för studentbostadsföretag) anordnar vi ett seminarium om psykisk hälsa bland studenter under pandemin. Inspiration kommer från Island.
 
Anmälan:
Anmäl dig kostnadsfritt på länken nedan. Du kan anmäla dig fram till 24 timmar innan start. Registrering och bekräftelse sker direkt i Zoom. Kontakta oss om det är något du undrar över.
 


Nästa steg för att mäta nöjda kunder

1 juni, 10.00 – 11.30
 
Ta ert arbete med nöjda kunder till en ny nivå genom att mäta kontinuerligt över hela året. Till nästa års Nöjd Studbo-undersökning introduceras möjligheten att mäta med LiveSteps – och därmed få ett snabbare kundnöjdhetsarbete som gör större skillnad.
 
Anmälan:
Anmäl dig kostnadsfritt på länken nedan. Du kan anmäla dig fram till 24 timmar innan start. Registrering och bekräftelse sker direkt i Zoom. Kontakta oss om det är något du undrar över.