Kommande träffar

Våra medlemsträffar påverkas av coronapandemin

Vi på Studentbostadsföretagen vill göra vad vi kan för att minska smittspridningen i samhället och följer självklart myndigheternas rekommendationer. Därför är de fysiska medlemsträffar som var planerade till våren 2020 framflyttade eller inställda. Vi har personligen kontaktat alla medlemmar som var anmälda till ett berört event. Information om aktuella datum etc finns även här på webben, under respektive träff (se vänstermenyn).

 

Just nu följer vi utvecklingen och planerar för att kunna erbjuda ett bra och välbalanserat utbud av medlemsaktiviteter i höst.

 

Under den här tiden då vi inte kan träffas fysiskt anordnar vi en del digitala möten, framför allt när våra medlemmar behöver samlas och utbyta erfarenheter kring hanteringen av coronapandemin. Inbjudningar till dessa hittar du i våra olika kanaler samt här.

 

Hör gärna av er till oss på kansliet med frågor eller önskemål.