Förvaltningsdagarna 2016

Förvaltningsdagarna är vår årliga träff med fokus på praktiska förvaltningsfrågor. Nya infallsvinklar blandas med konkreta tips och branschkollegor ges stort utrymmen för att utbyta erfarenheter och idéer kring praktisk förvaltning. 2016 var vi i Malmö och temat var sophantering och återvinning.

TIDIGARE FÖRVALTNINGSDAGAR