Föreningsstämma 2019

2019 års föreningsstämma äger rum i Uppsala den 25 april 2019. Den anordnas i samband med seminariet och galamiddagen för Nöjd Studbo 2019. Stämman är Studentbostadsföretagens högsta beslutande organ och tar bland annat beslut om verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår och väljer in nya styrelsemedlemmar. Handlingar till stämman skickas ut till kontaktpersoner, VD samt anmälda deltagare senast två veckor innan stämman.

Fullmakt

I vanlig ordning är det viktigt att ta med eller skicka in fullmakt för att stämman ska vara röstberättigad. Skicka in fullmakt om ni inte kan närvara på stämman eller ta med fullmakt om närvarande deltagare inte är firmatecknare för ert företag. Fullmakten ska skickas påskriven till info@studentbostadsforetagen.se senast 15 april.