Utbildningspaket: Hyresjuridik

24-25 september, Uppsala + två digitala träffar

Fördjupning i blockhyresavtal, olovlig andrahandsuthyrning och studiekontroller.

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper i hyresjuridiska frågor som specifikt berör studentbostäder. Med hjälp av juridiska experter och kollegor från branschen vrider och vänder vi på frågeställningar kring blockhyresavtal, olovlig andrahandsuthyrning och studiekontroller. Dessutom ges självklart tid till att utbyta erfarenheter och ta del av branschkollegors goda exempel.

 

Vi har skräddarsytt ett utbildningspaket som blandar fysiska och digitala möten, allt för att ni ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Paketet består av tre delar: ett digitalt inledande möte, en fysisk lunch-till-lunch-träff och ett digitalt uppföljande möte. Mycket forskning visar att reflektion och repetition är viktiga komponenter i lärandeprocessen, vilket vi har tagit fasta på när vi har utformat upplägget för utbildningen. Läs mer om respektive delmoment nedan.

 

1. Digitalt möte – 3 september klockan 10.00-11.00

Vi träffas i Zoom där vi går igenom upplägget för utbildningen och börjar lär känna varandra och föreläsarna. Dessutom får alla chansen att dela med sig av sina frågor och funderingar kopplade till blockuthyrning, olovlig andrahandsuthyrning och studiekontroller. Detta för att vi ska kunna anpassa utbildningen efter deltagarnas behov.

2. Fysisk träff i Uppsala - lunch till lunch 24-25 september

Blockhyresavtal
Hela vår första utbildningseftermiddag ägnar vi åt det viktiga och mångfacetterade ämnet blockhyresavtal. Under ledning av Agneta Gothenby, vd och delägare på advokatfirman Steinmann, grottar vi ner oss i regler, möjligheter, begränsningar och risker. Vi får svar på hur förutsättningarna ser ut för att skapa ett blockhyresavtal samt vilka möjligheter som finns att avtala bort annars tvingande bestämmelser till hyresgästens förmån. Dessutom pratar vi om gränsdragningen mellan lokalhyresavtal och blockhyresavtal. Under passet kommer vi också att ta upp de frågeställningar som deltagarna lyfte på utbildningens inledande, digitala möte.

 

Advokatfirman Steinmann grundades 1989 i Stockholm och är en specialistbyrå inom fastighetsrätt med särskild spetskompetens inom hyresrätt, bostadsrätt, arrenderätt och övriga nyttjanderätter. 

 

Under det här utbildningsblocket får vi också ta del av Huge Bostäders samarbete med Södertörns högskola. De har skapat en förvaltningstjänst, som går ut på att Södertörns högskola köper deras tjänster i form av nyckelutdelning, besiktningar samt att högskolans hyresgäster kan vända sig direkt till Huge med sina felanmälningar. Huge är även med på lärosätets introdagar där de berättar om vad man ska tänka på när man bor hos dem. Man har landat i ett upplägg där båda parter är nöjda och på träffen kommer du att få fler detaljer kring detta win-win-samarbete.

 

Studiekontroller – valbart spår
Under detta pass tar vi tar ett grepp kring olika sätt att utföra studiekontroller och lyfter fram goda exempel från branschen. En central fråga är hur vi kan förbättra och modernisera våra studiekontroller, vilket faktiskt är en knäckfråga för en välfungerande studentbostadsmarknad.

 

Uppsalahems jurist Per Viklund berättar om deras erfarenheter av kommunikation och att jobba tillsammans som viktiga framgångsfaktorer. Stort fokus kommer ligga på att utbyta erfarenheter och titta på hur vi konkret tillsammans kan bygga en vass e-tjänst och en modern och effektiv process för studiekontroller.

 

Olovlig andrahandsuthyrning – valbart spår
Med hjälp av Uppsalahems bolagsjurist Lina Berglund tar vi oss an ämnet otillåten
andrahandsuthyrning, som är ett växande problem i studentbostadsbranschen. Vi lyfter vad man som hyresvärd kan göra om man misstänker att det förekommer otillåten andrahandsuthyrning i sina studentbostäder. Hösten 2019 skärptes hyreslagen i vissa delar, vi fördjupar oss i vilka
möjligheter lagen egentligen ger.

 

Under detta pass kommer också Stockholms studentbostäder att dela med sig av sina metoder för att minska den olovliga andrahandsuthyrningen. Vi får svar på vilka redskap och verktyg som finns att tillgå och hur man praktiskt kan gå tillväga för att komma åt problematiken.

 

Dessutom… erfarenhetsutbyte, mingel och middag
Utöver fördjupning och utbildning i våra tre huvudsakliga teman, kommer det självklart att finnas utrymme för mycket erfarenhetsutbyte och att prata med branschkollegor under lättsamma och trevliga former. På kvällen den 24 september äter vi middag tillsammans på Restaurang Stationen.

3. Digitalt uppföljningsmöte - 20 oktober klockan 10.00-12.00

En konstaterat viktig del i lärandeprocessen är repetition och uppföljning. En knapp månad efter den fysiska träffen återsamlas vi därför i ett digitalt forum där möjlighet ges att reflektera och komplettera det vi hittills har lärt oss. Agneta Gothenby från Steinmann medverkar även på detta möte.

Här har vi chansen att knyta ihop lösa trådar och få svar på frågor som har väckts efter att vi sågs i Uppsala. Utöver deltagarnas konkreta frågor kring blockhyresavtal, olovlig andrahandsuthyrning och studiekontroller ges här ytterligare möjlighet att träffa branschkollegor och knyta värdefulla kontakter.

 

Anmäl dig här>>

PRAKTISK INFORMATION

Datum och plats:

  • Digitalt inför-möte 3 september klockan 10.00-11.00
  • Fysisk träff 24-25 september på Elit Academia i Uppsala. Vi startar och avslutar med gemensam lunch klockan 12.00 båda dagarna. Spårval görs efter sommaren.
  • Digitalt uppföljningsmöte 20 oktober klockan 10.00-12.00.

Hotell: Enkelrum för träffen i Uppsala kan bokas till på Elite Academia för 1 205 kronor exkl. moms.

 

Pris: 6 900 kronor exkl. moms.

 

Sista anmälningsdag: 25 augusti,  men anmäl dig gärna innan semestern då det är lätt att glömma vid den hektiska höstterminstarten. Anmäl dig här>>

 

Vi följer naturligtvis coronaläget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle det visa sig att vi inte kan träffas fysiskt i september, återkommer vi med ett helt digitalt utbildningspaket.