Långsiktiga frågor och snabba lobbyframgångar

Politisk krönika
9 december 2019

 

Vårt uppdrag är att arbeta för en välfungerande studentbostadsmarknad. I det arbetet ingår långsiktiga frågor, som anpassade bygg- och uthyrningsvillkor och effektivare studiekontroller. Men i uppdraget ingår självklart även att reagera på aktuella frågor och politiska reformer. Nyligen nådde vi politiskt gehör i en sådan fråga, nämligen investeringsstödet.

 

Det senaste året har investeringsstödet för byggande av hyres- och studentbostäder varit ständigt aktuellt. Först med anledning av att det stoppades, sedan gällande övergångsregler och därefter i nytt förslag till investeringsstöd från och med 2020. I somras skickades regeringens nya förslag på remiss och till det lämnade vi flera synpunkter.

 

En viktig detalj i stödet innebar att de energikrav som gäller vid utbetalningstillfället föreslås avgöra stödbeloppet och om man får energibonus eller ej. Det innebär i praktiken att man inte vet vilka energikrav man projekterar för, eftersom nya regler kan gälla när bygget är klart och det är dags för utbetalning. En oacceptabel formulering som ger alltför osäkra förutsättningar.


”Glädjande nog insåg regeringen allvaret i frågan”


När vi följde upp remissvaren som inkommit till regeringen visade det sig att inga av de tyngre aktörerna, förutom Studentbostadsföretagen och Sveriges Allmännytta, hade uppmärksammat detta problem i sina remissvar. Med anledning av detta tog vi på nytt kontakt med regeringen som nu under hösten förhandlar om slutformuleringarna i det nya investeringsstödet tillsammans med samarbetspartierna. Den här frågan var inte på agendan och det gjorde därför stor nytta att vi uppmärksammade nyckelpersoner på problemet. Glädjande nog insåg regeringen allvaret i frågan och efter viss dialog har vi nu fått ett löfte om att problemet ska lösas; det ska vara tydligt vilka regler som gäller när man beviljas investeringsstöd, förutsättningarna ska inte kunna ändras under byggtiden.

 

Beskedet vi fått är att antingen kommer den olyckliga formuleringen i förordningen att ändras, eller så tillser man att energikraven blir stabila. Dessutom har regeringen lovat att förtydliga vilka energikrav som kommer att gälla för de projekt där ansökan om investeringsstöd har skickats in innan den 1 januari 2019.


”Om vi inte har en enad röst riskerar den att inte höras” 


En annan fråga som också är aktuell just nu är Konsumentverkets granskning av hyreskontrakt i studentbostadsbranschen. Vi har tidigare bestridit myndighetens ställningstagande som nekade hyresvärden möjlighet att begränsa antal boende i korridorsrum. Vi fick då gehör för vår kritik och när Konsumentverket i dagarna gör sin uppföljande granskning kan vi glädjas åt att den aktuella frågan är struken från agendan. Här kan du läsa mer om Konstumentverkets granskning.

 

Förändringar, i synnerhet politiska, kan ta tid och därför gäller det att arbeta med både direkta och mer visionära frågor. Studentbostäder utgör bara sex procent av hyresmarknaden, så om vi inte har en enad röst riskerar den att inte höras. Därför är påverkansarbetet en central del av Studentbostadsföretagen. Har du frågor eller inspel till vårt politiska arbete, ta mer än gärna kontakt med mig!

 

Stina Olén
VD Studentbostadsföretagen