Hoppfullt samarbete eller bräcklig allians?

Politisk krönika
6 februari 2019

 
Efter en lång höst med sällan skådad osäkerhet och politisk passivitet, har vi äntligen en ny regering. Blockpolitiken är bruten och alla är mer öppna för förhandling än på länge. Men räcker det för att lägga grund till breda blocköverskridande överenskommelser inom bostads- och skattepolitiken? Eller är det snarare en garant för fortsatt visionslös politik och bristande reformer på området?
 
Fyrpartisamarbetet är onekligen bräckligt, men inför den nya bostadsministern känner jag mig försiktigt optimistisk. Bolund har under sina år som finansmarknadsminister gjort sig känd som en sympatisk person som visar stort intresse för de frågor som ligger på hans bord. För bostadspolitikens skull är det positivt att den nu tillhör finansdepartementet. Regeringen har stor press på sig att genomföra Januariavtalets 73 punkter, vilket borde innebära att Bolund kommer att arbeta lösningsorienterat. Att han kandiderar till språkrör och behöver göra politiskt avtryck kan också vara en tillgång.


Januariavtalets relevans för
just studentbostäder är begränsad


Men innehållet i politiken då?
 
Fem mer eller mindre diffusa punkter om bostadsmarknaden är allt vi vet om regeringens bostadspolitik de närmsta åren. Januariavtalets relevans för just studentbostäder är begränsad, men ligger främst i reformer för effektivare planprocesser och nytt investeringsstöd. Och just nu befinner vi oss i limbo mellan två investeringsstöd.
 
Från att ha ratats av stora delar av branschen, blev investeringsstödet plötsligt attraktivt för en mängd aktörer efter fjolårets justeringar av hyresnivåer och stödbelopp. När den nya budgeten satte tvärt stopp krävde Studentbostadsföretagen justa övergångsvillkor för de ca 1 600 studentbostäder som direkt berördes. För att påverka har vi skrivit debattartikel och brev till riksdagspolitiker, uttalat oss i nyhetssändningar och träffat politiker. Det finns inga garantier, men utifrån de samtal vi fört hittills hyser vi goda förhoppningar och kommer att fortsätta arbeta för att övergångsregler blir en del av vårändringsbudgeten.
 
Samtidigt är det viktigt att vi nu riktar fokus på framtiden och försöker påverka det investeringsstöd som aviseras i januariavtalet, så att det blir så effektivt som möjligt för studentbostadsbyggande. Jag välkomnar därför alla inspel från er medlemmar kring det nya stödets utformning.


Det politiska intresset för studentbostäder har ökat på senare år och Studentbostadsföretagen betraktas som en viktig aktör.

Detta utrymme ska vi utnyttja.


Viktigast av allt är dock att vi inte bara låter oss styras av agendan i regering och riksdag. Studentbostadsföretagen ska fortsätta lyfta de frågor som ligger vår bransch varmast om hjärtat och se till att de hamnar på den politiska dagordningen. Vi ser att det politiska intresset för studentbostäder har ökat på senare år och Studentbostadsföretagen betraktas som en viktig aktör. Detta utrymme ska vi utnyttja för att driva branschens framtidsfrågor.
 
Ett sådant område är att göra studentbostaden till en egen boendeform i lagstiftningen. På så vis kan vi skapa den flexibilitet som behövs på marknaden och möjliggöra byggande av ännu mer ändamålsenliga och prisvärda studentbostäder. Detta kommer vara vår politiska huvudfråga under året och jag ser fram emot att återkomma om hur det arbetet fortskrider.
 
Stina Olén
Vd Studentbostadsföretagen