Använd nätverket för vägen framåt

Politisk krönika
14 april 2020
 
I vår bransch började det med en oro för smittspridning i korridorsbostäderna, men sedan februari har läget förändrats markant. Det börjar nu sjunka in hur omvälvande effekterna av covid-19 är. I kristider är det ännu viktigare med ett nätverk där man kan utbyta tankar, idéer och erfarenheter och tillsammans ta oss framåt. Därför har vi den senaste tiden lagt fokus på just det.
 
När vi inte kan träffas fysiskt, är det digitala möten som gäller. Sedan en månad tillbaka har vi återkommande samlat branschen för att diskutera förvaltnings- och uthyrningsutmaningarna som följer av corona. Smittsäker nyckelutlämning och fastighetsskötsel, kommande studiekontroller och oro för vakanser är några av de ämnen som diskuterats. Senast bjöd vi också in vårt internationella nätverk till ett liknande samtal. Även om ländernas strategier delvis har varit olika, visade sig studentbostadsaktörernas situation vara oväntat lika varandra.
 
Glädjande nog får vi inte signaler om varsel eller permitteringar i branschen. Snarare ser studentbostadsbehovet ut att stärkas framöver, inte minst på grund av att antalet platser inom yrkeshögskola och högskola nu byggs ut. Intäktsbortfall har inte varit ett stort problem hittills, utan fokus har kunnat läggas på åtgärder för att minska smittspridning och främja medarbetarnas och hyresgästernas hälsa. Samtidigt är det många lokalhyresgäster som nu drabbats ekonomiskt, vilket börjar få återverkningar i branschen. Effekterna på nyproduktionen av studentbostäder har hittills varit begränsad. Än så länge löper nybyggnadsprojekt på som vanligt, men potentiellt väntar utmaningar i entreprenörsleden och i finansieringen av nya projekt.


”Studentbostadsbehovet ser ut att stärkas framöver, inte minst på grund av att högskolan nu byggs ut”


En coronaeffekt som däremot är specifik för vår bransch är det minskade inflödet av internationella studenter. Potentiellt kan det bli fråga om vakanser i de delar av beståndet som hyrs in av lärosätena, samtidigt som efterfrågan på bostäder för inhemska studenter ökar. Det är för tidigt att säga hur läget blir i höst, men vi följer utvecklingen och fortsätter dialogen med regeringen om hur studentbostadsbeståndet kan nyttjas effektivt framöver.

 

Coronapandemin har självklart också påverkat Studentbostadsföretagens verksamhet. Under rådande omständigheter kan vi inte samla er till våra fysiska medlemsträffar och vi har hittills både behövt ställa in och ställa om. Vårt mål är att de flesta av årets planerade aktiviteter kommer att kunna genomföras, antingen som fysiska träffar senare i år eller i nya digitala format. Även föreningens politiska arbete påverkas av coronapandemin. Vi håller fast i våra fokusfrågor, samtidigt som vi är ödmjuka inför att coronapandemin upptar regeringens fokus. Men allt ställs inte in – till exempel träffar vi Boverkets generaldirektör i ett videomöte på fredag.


”Vi håller fast i våra fokusfrågor, samtidigt som vi är ödmjuka inför att coronapandemin upptar regeringens fokus”


För att göra det lätt för dig att hänga med i vad som händer fortsätter vi att sammanfatta de viktigaste politiska åtgärderna som påverkar studentbostadsbranschen. Hittills har det bland annat handlat om sänkta arbetsgivaravgifter, bidrag till hyresrabatter för lokalhyresgäster, bibehållet studiemedel för studenter vid inställd undervisning, samt en utbyggnad av högre utbildning.

 

Vi jobbar febrilt med att ställa om och att fortsätta skapa relevanta aktiviteter och innehåll som stöttar er i er vardag. Har du idéer om vad du vill läsa om eller lära dig mer om – tveka inte att kontakta oss.

 

Stina Olén
Vd, Studentbostadsföretagen