Ny nyckeltalsmodell 2020

Till en sammanfattning av nyckeltalsrapporten.
Till den kompletta nyckeltalsrapporten (kräver inloggning).

 

Varje år släpper vi en nyckeltalsrapport exklusivt för er som är medlemmar i Studentbostadsföretagen. Analysmodellen har under hösten arbetats om med syfte att kvalitetssäkra rapporten och underlätta för er att rapportera in data. Nu lanseras den första nyckeltalsrapporten enligt den nya modellen.

 

– Det känns väldigt bra att äntligen kunna släppa den nya rapporten. Förhoppningsvis uppskattar medlemmarna det nya formatet och finner innehållet lättare att ta till sig, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

 

Nyckeltalsrapporten har sedan länge släppts årligen. Den avser endast studentbostäder, vilket betyder att den belyser det som är specifikt för studentbostäder. Årets rapport visar bland annat att den genomsnittliga hyresintäkten för studentlägenheter är 1 692 kr/kvm och att omflyttningsfrekvensen för korridorsrum är 61,6 procent. Alla medlemsföretag får tillgång till rapporten, men de som medverkar får även en specifik rapport med de egna nyckeltalen i jämförelse med rikssnittet och med liknande företag.

 

Det är en värdefull benchmark som jag hoppas kan bidra till att ännu fler vill vara med nästa gång. Dessutom är det nu smidigare att rapportera in sina nyckeltal. Nyckeltalsrapporten är en medlemsförmån som ingår för alla som är medlemmar i Studentbostadsföretagen, säger Stina Olén.

 

Alla medlemsföretag har getts chansen att tycka till i utvecklingsprocessen. Det nya formatet har tagits fram av Studentbostadsföretagens tillsammans med AF Bostäder, Stockholms studentbostäder och SGS Studentbostäder. De tre företagen har finansierat PWC:s uppdrag och bidragit med kompetens i projektgruppen.

 

Jan Karlsson, ekonomichef på Stockholms Studentbostäder, tycker att arbetet har varit givande.
– Vi ville bidra i framtagande av den nya nyckeltalsrapporten för att få en enklare inrapporteringsmodell och högre kvalitet på outputen. Resultat är lyckosamt, jag anser att rapporten nu innehåller mer relevanta nyckeltal, säger Jan Karlsson, ekonomichef på Stockholms Studentbostäder, och fortsätter:

 

Arbetet har varit givande och bidragit till ett utökat samarbete med andra företag i branschen och med Studentbostadsföretagen, säger Jan Karlsson, ekonomichef på Stockholms Studentbostäder.

 

Underlaget till rapporten som nu släpps samlades in maj-november 2019 men avser helåret 2018. Eftersläpningen beror på utvecklingsarbetet, men i och med nästa rapport som släpps efter sommaren beräknas processen vara ”ikapp”. I maj i år kommer vi att bjuda in till medverkan i årets nyckeltalsanalys och rapporten släpps sedan efter sommaren.

 

Stort tack till alla som har bidragit med idéer och input i projektet och ett särskilt stort tack till AF Bostäder, Stockholms Studentbostäder och SGS Studentbostäder.