Lärosätenas planer för undervisningen läsåret 2020/2021

I slutet av maj ändrade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för  lärosäten, vilket innebär att universitet och högskolor återigen kan bedriva campusundervisning fr.om. 15 juni. Restriktionerna för samlingar på max 50 personer ligger kvar och lärosätena har ett fortsatt ansvar att anpassa undervisningen för att minska smittspridningen, vilket gör att det är upp till respektive lärosäte att bedöma om delar av undervisningen fortsatt behöver ske på distans. Nedan har vi samlat länkar till respektive lärosätes information om utbildning och corona.