Konsumentverkets översyn av hyreskontrakt

De senaste åren har Konsumentverket genomför översyner av hyreskontrakt för studentbostäder. Här finns material och kunskap kring processen.

 

Det var under 2017 som Konsumentverket först lade fram ett PM, där man anmärkte på ett antal avtalsvillkor som förekom i våra medlemsföretags hyreskontrakt. Flera av myndighetens invändningar var relevanta, men Studentbostadsföretagen hävdade att man gjorde fel i att kritisera hyresvärdarnas möjlighet att begränsa antalet boende i korridorsrum. Under våren 2018 anlitade föreningen Rune Thomsson, jurist och seniorkonsult med gedigen erfarenhet inom hyreslagstiftning, att utreda frågan om möjlighet att begränsa antalet boende i enkelrum. Vi hävdar att permanent sammanboende i enkelrum redan på förhand kan antas medföra men för hyresvärden. Detta innebär att men inte ska behöva uppstå och bevisas för att en hyresvärd ska kunna vidta åtgärder och hindra sammanboende i korridorsrum. Efter dialog med stöd av Thomssons PM backade Konsumentverket på denna punkt, vilket innebär att våra medlemsföretag fortsatt kan ha villkor som begränsar antalet boende i enkelrum.
 
De områden Konsumentverket i sin granskning 2017 ansåg strida mot hyreslagen:
 

 • Villkor som begränsar rätten till renoveringsåtgärder och liknande
  Konsumentverket har bland annat anmärkt på villkor som kräver att hyresgästen utför egna arbeten på fackmässigt vis eller använder vissa specifika tillvägagångssätt vid upphängning av tavlor med mera.
 • Villkor som berör hyresgästens vårdplikt och användning avseende tillhörande uteplatser
  Konsumentverket har anmärkt på vissa villkor gällande ansvar för uteplatser, till exempel där villkoren hävdar hyresgästens ansvar trots att det faller inom ramen för hyresvärdens underhållsplikt.
 • Villkor som föreskriver solidariskt ansvar för skador på till hyresobjektet hörande gemensamma utrymmen
  Konsumentverket har anmärkt på formuleringar som innebär att hyresgästerna blir solidariskt ansvariga för skador i till exempel gemensamma kök. Svårigheten att utkräva enskilt skadeståndsansvar gör det inte möjligt att utkräva solidariskt ansvar, utan skador i gemensamhetsutrymmen är problematiska i detta hänseende.
 • Villkor som reglerar hyresgästens användning av lägenheten avseende besökare, sammanboende och liknande
  Konsumentverket anmärkte på villkor som begränsar hyresgästens rätt att permanent inhysa utomstående personer i enkelrum med tillgång till gemensamma kök. Efter diskussion om denna punkt och skriftlig framställan från föreningens sida, har Konsumentverket valt att backa i denna fråga.

En uppföljande granskning startades under 2019. Samtliga villkor som Konsumentverket tidigare anmärkt på synas, med undantag för villkor om att begränsa antal boende i korridorsrum.
 
Om du vill veta mer, finns all tidigare information samlad nedan. Självklart är du också välkommen att kontakta kansliet med eventuella frågor och funderingar.