Hyresjuridisk omvärldsbevakning


 
Tillsammans med Advokatfirman Glimstedt gör vi en hyresjuridisk omvärldsanalys varje kvartal. Inläggen ligger kronologiskt och område samt månad/år står i kursivt under varje rubrik.


Hyresgäst fick behålla lägenhet trots folkbokföring på annan lägenhet

Aktuell praxis
Juni 2021

 
I målet hade hyresvärden sagt upp mannen, som varit folkbokförd på annan lägenhetsadress och därför inte längre hade sin permanenta bostad i lägenheten. Han hade dessutom hyrt ut den i andra hand utan tillåtelse till sin ex-sambo som var skriven på adressen.
 
Mannen menade att det inte varit fråga om någon andrahandsuthyrning och att han varannan vecka bodde tillsammans med sin sambo i lägenheten och den andra veckan bodde han i sin andra hyresrätt för att kunna vara tillsammans med sin dotter, som inte gick ihop med sambon.
 
Hovrätten ansåg, trots att folkbokföringsuppgifter enligt praxis ofta kan läggas till grund för bedömningen av var en hyresgäst är bosatt, att mannen lämnat en rimlig förklaring till varför folkbokföringen sett ut på det aktuella sättet.
 


Utökat skydd för hyresgäster

Föreslagen lagstiftning
Juni 2021
 
Regeringen har föreslagit ett utökat skydd för hyresgäster när hyresfastigheter missköts eller förstörs genom exempelvis genom brand. Detta utökade skydd ska innebära en möjlighet i bostadsförvaltningslagen för hyresnämnden att förelägga fastighetsägaren att åtgärda brister i förvaltningen. För det fall att en hyresgästs hyreslägenhet förstörs, exempelvis genom brand, föreslår regeringen att hyresgästen i en sådan situation ska erbjudas ett nytt hyresavtal av hyresvärden, förutsatt att det är skäligt. Erbjudandet ska gälla den förstörda lägenheten i återställt skick eller en annan likvärdig lägenhet som är tillgänglig för upplåtelse. Det ska även vara möjligt för hyresnämnden att förelägga hyresvärden att erbjuda nytt hyresavtal till en hyresgäst i dessa fall.
 
Vidare föreslår även regeringen att en kraftigt höjd hyra ska kunna fasas in långsammare än idag. Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2022.