Lägesrapport: Studentbostadsbranschen och corona

Utifrån en enkät utskickat till samtliga medlemsföretag har vi sammanställt en rapport med aktuella perspektiv från både fastighetsägare, studenter och lärosäten. Rapporten visar en nulägesbild av arbetet under coronapandemin och hur den påverkar studentbostadsmarknaden. Tre slutsatser som dras är att:
 

  • Marknaden relativt är stabil och att branschen generellt inte gör avsteg från ordinarie hyresvillkor under pandemin.
  • Studentbostaden lockar trots distansundervisning.
  • Undervisningen till hösten kommer vara en blandning av campusundervisning och distansundervisning.

Juni Strategi: Ökat behov av studentbostäder

Analysföretaget Juni Strategi har under våren genomfört en fördjupningsstudie kring vilken effekt coronapandemin, förändringar i demografin och konjunktur får för efterfrågan av studentbostäder, både på kort och längre sikt. Ni som är medlemmar i Studentbostadsföretagen får ta del av studien, vilken bland annat visar att behovet av studentbostäder väntas öka de kommande åren.