Kommande möten medlemsföretag

Här hittar du kommande möten vi bjuder in till med anledning av Coronapandemin.


Corona - vad har vi lärt oss?

När: 26 januari, 10.00 – 11.30
Digitalt möte
 
Diskutera lärdomar från omställningen efter corona med branschkollegor från hela landet. Vilka delar kommer fortsätta vara digitala och kommer vi hålla fast vid nya rutiner för nyckelhantering och felanmälningar.
 

OBS! Registrering och bekräftelse sker direkt i Zoom. Därmed är all information på engelska. Kontakta oss om det är något du undrar över.