Branschrekommendationer uthyrning

Syftet med branschrekommendationerna för kö- och hyresvillkor vid uthyrning av studentbostäder är att skapa en gemensam grund för både nya och befintliga studentbostadsaktörer att förhålla sig till.
 
Att det är rekommendationer innebär att det är något för medlemsföretagen att frivilligt luta sig mot eller ta delar ur och applicera i det egna företaget. Det finns lika många lokala variationer som det finns medlemsföretag och naturligt kommer avsteg från rekommendationerna att göras.
 
De första branschrekommendationerna antogs 2009 och reviderades under 2018.
 
 
Branschrekommendationer för uthyrning av studentbostäder